Våre referanser / Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Ove benytter kun godt kvalifiserte samarbeidspartnere, når behov melder seg. 
 
Av utstyr og material velges kun det beste som til enhver tid finnes på markedet. 
 
                   
 
      
 
 
    
Ove Høiland  | Tlf.: +47 984 74 091 | rogalandmf@live.no